0

Leis & Boas

Hawaiian Red Lei

Hawaiian Red Lei
$1.00
Plastic / 33"

Hawaiian Yellow Lei

Hawaiian Yellow Lei
$1.00
Plastic / 33"

Hawaiian Green Lei

Hawaiian Green Lei
$1.00
PLastic / 33"

Hawaiian Blue Lei

Hawaiian Blue Lei
$1.00
Plastic / 33"

Hawaiian Lavender Lei

Hawaiian Lavender Lei
$1.00
Plastic / 33"

Hawaiian Pink Lei

Hawaiian Pink Lei
$1.00
Plastic / 33"

Hawaiian White Lei

Hawaiian White Lei
$1.00
Plastic / 33"

Fancy Orchid Lei

Fancy Orchid Lei
$5.99
Blue & Yellow / 42"

Fancy Orchid Lei

Fancy Orchid Lei
$5.99
Purple & Yellow / 42"

Fancy Lily Lei

Fancy Lily Lei
$5.99
42"

Flower Lei

Flower Lei
$2.99
Rainbow / 40"

Sweet 16 Sparkle Boa

Sweet 16 Sparkle Boa
$15.00
Feather Boa / 72"

Multi Color Boa

Multi Color Boa
$15.00
Feather / 72"

Rainbow Boa

Rainbow Boa
$15.00
Feather / 72"

Hot Pink Boa

Hot Pink Boa
$15.00
Feather / 72"

White Boa

White Boa
$15.00
Feather / 72"